top of page

Group

Public·12 members
Christian Campbell
Christian Campbell

Kniga Po Kompozitsii Skachat ##VERIFIED##


Bachinskaya Lyudmila. 1996. Simmetriya v kompozitsii gradostroitel'nogo ansamblya. / Arkhitektura mira. Materialy konferentsii Zapad-Vostok: iskusstvo kompozitsii v istorii arkhitektury. - Vyp. 5, - Moskva: 1996, S.236-241. (In Russian).
kniga po kompozitsii skachatPodkurgannaia, G. A. (1988). Pedagogicheskie usloviia obucheniia detei doshkolnogo vozrasta osnovam kompozitsii v izobrazitelnoi deiatelnosti [Pedagogical conditions for teaching preschoolers the basics of composition in fine arts]. (PhD thesis). A. M. Gorkiy Kyiv State Pedagogical Institute, Kyiv. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page